Uw medicijngebruik elektronisch delen

 

Gegevens over uw medicijngebruik delen
Uw apotheek in Zoetermeer of Benthuizen heeft een volledig overzicht van uw medicijnen in de computer staan. Zij zijn verantwoordelijk voor deze gegevens. Ook kunnen zij deze gegevens delen met andere zorgverleners. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Het gaat immers om vertrouwelijke gegevens. Uw privacy moet gewaarborgd blijven. Hierover gelden de volgende afspraken.

  1. Huisartsen waar u onder behandeling bent of apotheken die u bezoekt in Zoetermeer en Benthuizen kunnen de gegevens over uw medicijngebruik raadplegen. Ze kunnen daardoor in spoedgevallen snel zien welke medicijnen u al gebruikt. Hebt u hier bezwaar tegen? Maak dit dan kenbaar aan uw apotheek. U kunt ook hier het bezwaarformulier downloaden, invullen en inleveren bij uw apotheek.
  2. Andere zorgverleners kunnen de gegevens over uw medicijngebruik alleen raadplegen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Denk aan een ziekenhuis of een medisch specialist.

U kunt er op rekenen dat uw zorgverleners zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Zij moeten zich daarom aan strenge regels houden bij het raadplegen van uw dossier. In de folder Gegevens over uw medicijngebruik delen leest u hier meer over. In die folder vindt u ook het formulier waarmee u toestemming geeft voor het delen van de gegevens over uw medicijngebruik. Vul dit formulier in en geef het aan uw apotheek.  U kunt ook toestemming geven via internet, op de website Ik geef toestemming.

Voor meer informatie klikt u hier

 

Apotheken Zoetermeer